Vernieuwing mbo opleiding Werktuigbouw niveau 2-3


De opleiding Werktuigbouwkunde op niveau 2 en 3 actualiseren en uitdagender maken. Deze als doorlopende leerlijn verbinden met het Vakcollege, de inrichting afstemmen op de werkzaamheden bij de bedrijven in de regio en het opleidingstraject zo praktijkgericht mogelijk opzetten. Dat is in een notendop de uitdaging in het project dat Work2learn in samenwerking met ROC Friese Poort, het Vakcollege Noordoostpolder, de Vereniging Maakindustrie Emmeloord (VME) en het OBM Zwolle uitvoert.

 
nbb_foto_527998_650x433Vanaf augustus 2016 biedt ROC Friese Poort te Emmeloord haar opleiding Werktuigbouw op niveau 2 en 3 in een nieuwe vorm aan. Aanleiding hiervoor is de vraag van regionale bedrijven om de opleiding beter af te stemmen op de beroepspraktijk en studenten te prikkelen het beste uit zichzelf te halen. Bij de realisatie ervan wordt rekening gehouden met de invoering van de nieuwe exameneisen van het vmbo en de recente kwalificatiedossiers voor het mbo. In de vernieuwde opleiding zijn de uitdagingen van het vak leidend. Een belangrijke pijler van de opleiding is het uitvoeren van betekenisvolle praktijkopdrachten uit de beroepspraktijk. Zo wordt het leren direct relevant, voor de studenten die de opleiding volgen en voor bedrijven waar de studenten aan de slag gaan.

 

Meer maatwerk en kortere route

In de nieuwe opzet wordt een deel van het opleidingsprogramma van de mbo opleiding aangeboden in leerjaar 4 van het vmbo. Zo ontstaat een efficiënt opleidingstraject met een drempelloze aansluiting. Studenten krijgen de mogelijkheid om in drie jaar tijd zowel leerjaar 4 van het vmbo als de opleiding Werktuigbouw op niveau 2 en 3 af te ronden. Dit levert een tijdwinst op voor de student van minimaal 1 jaar. Tijdens de opleiding volgen de jongeren een modulair basisprogramma dat ze aanvullen met keuzemodules. Met die modules specialiseren en verdiepen ze zich in bepaalde aspecten van het vak. Praktijkopdrachten en projecten vormen de basis van het opleidingsprogramma. Theorie, algemeen vormende vakken en 21e eeuwse vaardigheden worden geïntegreerd aangeboden in de praktijkopdrachten. De opleiding legt op deze manier ook de focus op persoonlijke ontwikkeling en bewustwording van talent. Bedrijven zijn enthousiast over deze insteek omdat zij de specialisaties herkennen in hun bedrijfsvoering. Er ontstaat maatwerk in de opleiding.

 

Balans tussen inhoud en methodiek

Vanuit Work2Learn is Jan Twilt projectleider van dit vernieuwingstraject. Samen met docenten van de onderwijsinstellingen en leermeesters van de bedrijven, speelt hij een grote rol in het ontwikkelproces. Daarbij draait het om een een juiste balans tussen inhoud en methodiek.