Werkwijze


Aanpak Work2Learn


icoontje-oryx2Verbinding tussen werken en leren

Om (aankomende) medewerkers de juiste vakgerichte en 21ste eeuwse vaardigheden te leren, is het essentieel om de verbinding te leggen met hetgeen in de praktijk van ze wordt gevraagd. Liefst zo vroeg mogelijk in het leertraject waarbij het leren zoveel mogelijk in de praktijk plaatsvindt. Het koppelen van lespraktijk en werkpraktijk maakt dan ook een wezenlijk onderdeel uit van de aanpak van Work2Learn.

 

Belang van co-creatie

Innoveren doe je niet alleen, het vraagt om een gezamenlijke aanpak van alle partijen die daarbij belang hebben. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is co-creatie. Dit is een vorm van samenwerking waarbij alle partijen vanuit het bedrijfsleven en het onderwijs invloed hebben op de totstandkoming van het vernieuwingstraject. Kenmerken zijn het werken vanuit een ambitie, de dialoog, focus op resultaat, daadkracht en enthousiasme. En een projectmatige benadering.

 

Succesvolle innovatie van binnenuit

Het realiseren van een (onderwijs)innovatie vindt bij voorkeur al werkenderwijs plaats, samen met de mensen die de verandering uiteindelijk gaan uitvoeren. Zo ontstaat de innovatie van binnenuit en is het proces van de mensen zelf. Als mensen met hun eigen veranderingsproces aan de slag gaan en samen invulling geven aan de nieuwe koers, versterkt dit enorm de kans op succes en verduurzaming.