Onderwijsinnovatie


Beroepspraktijk uitgangspunt voor innovatie

 

icoontje-octopus2De noodzaak van onderwijsinnovatie

De maatschappij verandert in hoog tempo. De digitale revolutie is in volle gang en nieuwe technologie beïnvloedt de manier waarop we leven en werken drastisch. Het onderwijs kan hierbij niet achterblijven. Het is steeds meer noodzakelijk om blijvend te innoveren en het (beroeps)onderwijs zoveel mogelijk in te richten naar de eisen van deze tijd en de behoeften uit de markt.

 

21ste eeuwse vaardigheden

Het goed beheersen van alleen vaktechnische vaardigheden is niet meer voldoende. Het wordt steeds belangrijker dat (aankomende) medewerkers zich snel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden, zich op persoonlijk vlak voortdurend blijven ontwikkelen en zich vaardigheden eigen maken die hen voorbereiden op het werken en leven in de 21e eeuw.

 

Gedragsverandering

Onderwijsinnovatie omvat vooral het toerusten van docenten en medewerkers in bedrijven om op een andere manier te leren, les te geven en vaktechnische inhoud te integreren met de zogenaame 21ste vaardigheden. De verandering begint bij hen. Het centraal stellen van de praktijk en van daaruit nieuwe vaardigheden (aan)leren vraagt van hen een gedragsverandering. Ook de organisatie van het beroepsonderwijs verandert. Met name jonge mensen leren anders dan voorheen en dat vraagt om de toepassing van nieuwe werkvormen. De huidige praktijk vraagt om maatwerk en flexibiliteit. In mijn visie is de praktijk de beste leeromgeving. Kern van mijn aanpak is dat de praktijkvraag het uitgangspunt is.

 
Innovatie resulteert in meer gepersonaliseerd leren, het zicht krijgen op je eigen talenten en het bieden van maatwerk. Work2Learn stelt zich ten doel het onderwijs zo in te richten dat mensen voortdurend uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen en hieraan plezier beleven. Het leren op de werkplek met uitdagende opdrachten en het gebruik van de huidige digitale mogelijkheden zijn hierbij belangrijke vertrekpunten.