Profiel Work2Learn


Onderwijsinnovatie op het snijvlak met de beroepspraktijk

 

Werken en leren

icoontje-pinguin2Work2Learn is sinds 2009 de naam waaronder ik projecten uitvoer. De woordvolgorde is bewust gekozen: het werken staat voorop en het leren vindt tijdens het werken plaats. Leren is geen doel op zich. De praktijkvraag – de behoefte uit de markt – bepaalt het opleidingsprogramma. Die steeds veranderende vraag moet leidend zijn voor hetgeen (aankomende) medewerkers leren en welke werkvormen daarvoor worden ingezet.

 

Dienstverlening

De dienstverlening van Work2Learn omvat onder meer het bedenken van een onderwijskundig concept, het begeleiden van docententeams en management bij het realiseren van de plannen en het doorvoeren van de gewenste veranderingen in de onderwijsorganisatie. Ik opereer bij voorkeur als procesbegeleider/projectleider en merk dat ik succesvol ben als aanjager, initiator en vernieuwer, in nauwe samenspraak met opdrachtgevers. Ook coach ik docenten en managers bij de implementatie van nieuwe leerstrategieën en innovaties. Opdrachtgevers zijn ROC’s, vmbo scholen, samenwerkingsverbanden van meerdere bedrijven, branche-organisaties, individuele bedrijven en intermediaire organisaties. Resultaatgerichtheid, kwaliteit en betrokkenheid zijn voor mij belangrijke kernwaarden.

 

Verbinden

Work2Learn brengt relevante partijen bijeen, die een bijdrage kunnen leveren aan de gewenste onderwijsinnovatie. Het bedrijfsleven speelt daarbij een belangrijke rol en sommige ontwikkelingen worden mede door het bedrijfsleven bekostigd. Work2Learn legt contact met ter zake doende bedrijven en weet hen veelal te motiveren om actief bij te dragen aan de gewenste vernieuwingen.