Toptechniek in Bedrijf


Toptechniek in Bedrijf Flevoland bevat in totaal 14 deelprojecten in de regio’s Almere, Lelystad, Emmeloord en Zeewolde. Het project richt zich op het versterken van technische beroepsopleidingen en het verhogen van de instroom van jongeren op de technische arbeidsmarkt.

Techniek150006Onderdeel van Toptechniek in Bedrijf is het vormgeven van de Vakcolleges, het realiseren van doorlopende leerlijnen tussen het vmbo en mbo en het optimaliseren van de doorstroom tussen de leerweg vmbo-TL en de mbo middenkaderopleidingen niveau 4 (technologieroute). Ook het leer- en ontdekcentrum techniek Zeewolde voor leerlingen in het basisonderwijs en onderbouw vo vormt onderdeel van het project. Work2Learn voert de overkoepelende projectbegeleiding uit van de deelprojecten en monitoort de voortgang.

 

Ondersteuning en monitoring

Voor ieder deelproject zijn prestatiedoelen en een programma van eisen opgesteld. Om de einddoelen te halen ondersteunt Work2learn de deelprojecten op inhoud en houdt zicht op de vorderingen. Aan de hand van projectbezoeken, interviews en collegiale intervisie rapporteert Jan Twilt van Work2Learn de voortgang aan de stuurgroep van Toptechniek in Bedrijf Flevoland en het Platform BetaTechniek. In de stuurgroep zijn besturen en directeuren van verschillende regionale onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven vertegenwoordigd.

 

Intervisiebijeenkomsten

Tijdens intervisiebijeenkomsten onder leiding van Work2Learn bespreken projectleiders van de deelprojecten hun vorderingen en aanpak. Aan de hand van leervragen wisselen ze kennis uit. Deze vorm van ‘samenwerkend leren’ is een beproefde manier van werken om vraagstukken gezamenlijk te benaderen, af te stemmen en van elkaar te leren.