Projecten


De opleiding Werktuigbouwkunde op niveau 2 en 3 actualiseren en uitdagender maken. Deze als doorlopende leerlijn verbinden met het Vakcollege, de inrichting afstemmen op de werkzaamheden bij de bedrijven in de regio en het opleidingstraject zo praktijkgericht mogelijk opzetten. Dat is in een notendop de uitdaging in het project dat Work2learn in samenwerking met ROC Friese Poort, het Vakcollege Noordoostpolder, de Vereniging...

Lees meer

Toptechniek in Bedrijf Flevoland bevat in totaal 14 deelprojecten in de regio’s Almere, Lelystad, Emmeloord en Zeewolde. Het project richt zich op het versterken van technische beroepsopleidingen en het verhogen van de instroom van jongeren op de technische arbeidsmarkt. Onderdeel van Toptechniek in Bedrijf is het vormgeven van de Vakcolleges, het realiseren van doorlopende leerlijnen tussen het vmbo en mbo en het optimaliseren...

Lees meer

In het Leer- en OntdekCentrum Techniek Zeewolde (LOCT Zeewolde) maken leerlingen van basisscholen en de onderbouw van het voortgezet onderwijs kennis met nieuwe techniek en technologie. Leerlingen werken aan uitdagende leer- en ontdekopdrachten, experimenteren met techniek en ontdekken hoe leuk dit kan zijn. In het LOCT Zeewolde onderzoeken leerlingen meerdere keren per jaar hoe dingen om hen heen werken en bedenken ze zelf...

Lees meer

Met TiZ-opdrachten ontdekken leerlingen welke talenten ze hebben, waar hun affiniteit ligt voor een bepaalde beroepsrichting en wat het werk in de praktijk inhoudt. Doe-opdrachten brengen leerlingen in aanraking met de beroepen die achter een opleiding schuil gaan. TiZ-opdrachten zijn voor alle opleidingen te ontwikkelen. Door al op jonge leeftijd te ervaren wat een beroep in de praktijk inhoudt, wat de context van dat beroep is en...

Lees meer